شما هر روز در اینستاگرام از کاراکتر اسپیس Space یا فاصله استفاده میکنید. اما در این پست ما یه کاراکتر فاصله اینستاگرام رو قرار دادیم، تا بتونید از اون به عنوان پس زمینه نوشته های استوری استفاده کنید.


افزایشی| سایت خرید فالور

کاراکتر فاصله اینستاگرام

تنها کاری که باید کنید، اینه که متن موجود بین این آکولاد ها روکپی کنید copy و در اینستاگرام در استوری یا پست مورد نظرتون در جای مناسب جایگذاری paste کنید.

این هم از کاراکتر های مورد نظر:

[  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀]همچنین بخوانید : محدودیت های اینستاگرام

منبع: optimizepri.me